ARMATURA

CIJEVI

LIMOVI

PROFILI

NOSAČI

Naslovnica

Ponuda

Također imamo savijačnicu (ARMIRAČNICU) tako da Vam u našoj ponudi možemo ponuditi i savijenu armaturu prema Vašim nacrtima.
Poduzeće smo koje ima kontinuitet u nabavci robe, tako da Vam možemo pravovremeno nuditi i osigurati traženu robu.

Ukoliko budemo odabrani kao ponuđači Vaših potreba, spremni smo, po sklapanju Ugovora  kojim će se definirati financijski i komercijalni uvjeti, osigurati Vam pravovremenu isporuku traženog materijala, a sve sukladno terminskom planu i specifikaciji količina Naručitelja.